Gaz tesisatı, gaz tedarik noktasından son kullanım noktasına kadar sistemin zorunlu teknik ihtiyaçları, emniyet şartları, çevre güvenliği ve kullanıcı sağlığı dikkate alınarak dizayn edilmelidir.

Sandlab, çevre, gıda, kalite kontrol laboratuvarları, hastaneler, üniversiteler, ilaç fabrikaları, kimya sanayii, kaynak atölyeleri , Ar-Ge Laboratuvarları vb. tesislerde bulunan laboratuvar yada proses gazı olarak kullanılan tüm gazların kullanım noktasına güvenli bir şekilde ulaşmasını ve kontrolünü sağlamayı proje oluşturma ve uygulamasını taahhüt eder.

Laboratuvar gazlarının emniyetli olarak kullanılmasının sürekliliğini ve güvenilirliğini temin etmek amacıyla gaz sistemleri ile birlikte gaz kullanım mekanlarını 24 saat monitör edecek, gerektiğinde uyaracak ve insani müdahaleye gerek kalmaksızın kontrol altına alabilecek şekilde gaz dedeksiyon sistemlerini de dizayn eder.