Sand Mühendislik hastaneler, üniversiteler, ilaç fabrikaları, kimya sanayii vb. tesislerde bulunan AR-GE ve test laboratuarlarında, çevre ve kalite kontrol laboratuvarlarında, operasyon noktalarında, deney ve proses gazı olarak kullanılan gazların kullanım noktasına güvenli bir şekilde ulaşmasını ve kontrolünü sağlamak amacıyla, gaz özelliklerine, kullanım noktası basıncı, debisi ve emniyet şartlarına göre gereken gaz sistemlerinin dizaynını ve uygulamasını taahhüt eder.
Laboratuvar Gaz Sistemleri, Gaz Tesisatları, Bakır Boru Tesisatları, azot, argon, azotprotoksit, asetilen, helyum, hidrojen, karbondioksit, oksijen, propan tesisatıLaboratuvar Gaz Sistemleri, Postabaşı, Regulatör 
Laboratuar gazlarının emniyetli olarak kullanılmasının sürekliliğini ve güvenilirliğini temin etmek amacıyla gaz sistemleri ile birlikte gaz kullanım mekanlarını 24 saat monitör edecek gaz dedeksiyon sistemleri de tarafımızca dizayn edilmekte ve kurulmaktadır.
Çeker Ocak Tesisatı, Laboratuvar Gaz Sistemleri, Postabaşı, Regulatör, kotterman çeker ocak
Laboratuar gazlarının emniyetli olarak kullanılmasının sürekliliğini ve güvenilirliğini temin etmek amacıyla gaz sistemleri ile birlikte gaz kullanım mekanlarını 24 saat monitör edecek gaz dedeksiyon sistemleri de tarafımızca dizayn edilmekte ve kurulmaktadır.
Çeker Ocak Tesisatı, Laboratuvar Gaz Sistemleri, Postabaşı, Regulatör, kotterman çeker ocak.Gaz Dedeksiyon Paneli, Gaz Dedeksiyon Sistemi, Yanıcı Gaz Dedeksiyon Sistemi, hidrojen gazı dedeksiyon sistemi, lpg dedeksiyon sistemi, asetilen gazı dedeksiyon sistemi.